Privacyverklaring Visum Aanvragen

Visum Aanvragen hecht grote waarde aan een zorgvuldig omgang met persoonlijke gegevens. Deze privacygevoelige gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd door ons. Alle gegevens die via de website online worden verkregen, worden op deze manier door ons behandeld.


Hierbij houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens wanneer via de website online gegevens worden verwerkt. In deze privacyverklaring hebben wij toegelicht met welk doel en welke persoonsgegevens wij gebruiken. Leest u deze zorgvuldig.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

U laat door het gebruiken van onze dienst bepaalde gegevens bij ons achter. Alleen uitsluitend de rechtstreekse gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat deze door u aan ons verstrekt zijn om te verwerken, bewaren en gebruiken wij. Hoewel de website ook als bedrijf gebruikt kan worden, vallen onze bedrijfsgegevens niet onder het WBP. Vandaar dat deze privacyverklaring dan ook hoofdzakelijk bedoeld is voor gebruik als particulier of als werknemer.

De volgende gegevens worden gebruikt om bestellingen af te handelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– E-mailadres

– Betalingsgegevens

– Geboortedatum

Contactformulier

De gegevens die u invult op een contactformulier op de website, of die u ons via e-mail toestuurt, worden zolang bewaard als nodig is gelang de aard van het formulier of de inhoud van uw mail, tot een volledige afhandeling en beantwoording heeft plaatsgevonden.

Wij verzamelen van u:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Betalingsgegevens

– Geboortedatum

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

– per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Gegevens verstrekking aan derden

Wij geven hierbij aan dat wij aan derden uw persoonlijke gegevens niet zullen verstrekken.

De beveiliging

- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) zodat alle informatie tussen u en onze website afgeschermd is.

- De statistieken die wij bijhouden via onze website zijn te allen tijde anoniem.

- Via onze website houden wij statistieken bij maar die zijn te allen tijde geanomiseerd.

De websites van derden

Wij kunnen geen garantie geven op de veiligheid en betrouwbaarheid van derden die door middel van deze website verbonden zijn, betreft hun omgang met de persoonsgegevens.

Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites aandachtig door te lezen.

De wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van de gemaakte wijzigingen op de hoogte blijft. Wij behouden ons het recht deze wijzigingen aan te passen.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens

Wij zijn altijd bereid uw vragen omtrent ons privacybeleid of inzage in uw persoonsgegevens te beantwoorden. Dit geldt ook voor wijzigingen of verwijdering van uw gegevens.